do dołu
Pompa wielotłoczkowa promieniowa
prom2

Rys. Schemat promieniowe pompy tłokowej.

        Pompa ta składa się z wirnika (w nim znajdują się cylindry) oraz tłoków. Wirnik obraca się na wałku zawierającym dwie wyfrezowane komory – tłoczną oraz ssawną, połączoną kanałem ssawnym z końcówką pompy. Obie komory są rozdzielone przegrodą. Tłoki opierają się dzięki naciskowi sprężyn lub siłom odśrodkowym o pierścień obudowy, względem której wirnik jest przesunięty o mimośrodowość e. Ciecz jest wytłaczana z komory tłocznej przez kanał tłoczny. Podczas obracania się wirnika kolejno każdy z tłoków wykonuje skok h = 2e, najpierw zasysając ciecz z komory ssawnej do cylindra, a następnie wytłaczając z niego ciecz do komory tłocznej. Każdy z suwów tłoka odpowiada kątowi mniejszemu niż 180o o kąt przejścia otworu cylindra przez przegrodę.

prom4

Przykład konstrukcyjny pompy promieniowej:

tekstprom
prom3


do góry