do dołu

Pompa wielotłoczkowa

        jest urządzeniem hydraulicznym używanym głównie w napędach hydraulicznych. Pompa wielotłoczkowa składa się z kilku lub kilkunastu małych pomp tłokowych umieszczonych w jednym korpusie. Pompy wielotłoczkowe dzielą się na promieniowe (rys. 1) i osiowe (rys. 2). W obydwu przypadkach zasada działania jest ta sama. Tłoczki pompy (1) umieszczone w korpusie (2) opierają się na pochylonej tarczy (3) (w pompie osiowej) lub na mimośrodowym pierścieniu (3) w pompie promieniowej. Obrotowy ruch pierścienia lub tarczy wymusza ruch posuwisto-zwrotny tłoczków co powoduje zasysanie i tłoczenie cieczy. Pompy wielotłoczkowe nie są wyposażone w zawory. Ich rolę spełniają tarcza rodzielcza (4) w pompie osiowej lub wałek rozdzielczy (4) w pompie promieniowej. Obracają się wraz z pierścieniem lub tarczą przyłaczając przestrzenie robocze cylinderków na przemian do przewodu ssawnego (5) lub tłocznego (6).

osiowa
Rys.1 Schemat pompy wielotłoczkowej promieniowej

osiowa
Rys.2 Schemat pompy wielotłoczkowej osiowej

        Jako że pompa wielotłoczkowa jest zwielokrotnioną pompą tłokową, której każdy z tłoczków pracuje w innej fazie, charakterystyka wydajności takiej pompy jest bliska stałej. Im większa liczba tłoczków tym pulsacje wydajności są mniejsze.

Powyższy materiał pochodzi ze strony: http://pl.wikipedia.orgPoniższe animacje przedstawiają zasadę działania pomp wielotłoczkowych:

r1

r2
Rys. Pompa z napędzaną tarczą. W układzie zawory zwrotne pozwalające na przepływ oleju tylko w jednym kierunku
r3
Rys. Pompa z napędzanym wirnikiem. Kolor czerwony to cykl spreżania, a kanał P (Pomp) zasila układ hydrauliczny. Kolor niebieski to cykl ssania, a kanał T (Tank) jest podłączany do zbiornika z olejem. Układy, które mają pracować niezawodnie, są układami zamkniętymi.

Podstawowe wzory do obliczeń:
wzory
do góry